sylingas

sylingas
×sylìngas, -a adj. (1) K, J; Q221, SD69, H180, R, N, Sut, M, RtŽ galingas, stiprus: Jis labai sylìngas žmogus Šlu. Sylingesnì vyrai nieko nepadaro – ką ten tu toks krupis! Krš. Aš esu sylìngas ir greitas Sch242. Jus ponas sylinga ranka iš tę išvedė BB2Moz13,3. Dvasia sylinga pastiprinki mane 539. Ir sylinguosius vadin maloningais ponais VlnE168. Sylingas šarvinykas sergt palocių savo MP117. Ateis sylingas ir lobingas DP3.
sylìngai adv. K; Q221,334, H180, R, N, Sut: Rūstai ir sylingai ponavojat ant jų BBEz34,4.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • palocius — ×palõcius (l. pałac, brus. пaлaц) sm. (2) Krp, Ds; VlnE193, R, S.Dauk rūmai: Aš tau pirksiu margą dvarą, margą dvarą, didį palocėlį JD478. Kad sylingas šarvinykas sergt palocių savą, pakajuj yra turtai jo DP118. Jis nori, idant ... anie apstingi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiplašyti — prisiartinti, prisigretinti: Idant toksai sylingas neprietelis per visą gyvatą vaikelio jop daugesni neprisiplašytų alba nepriesiartintų Vln56. plašytis; prisiplašyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylingumas — ×sylingùmas sm. (2) K → sylingas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • syluoti — ×syluoti, uoja, ãvo intr. būti galingam: Kuriame pulke sūnus Dievo syluoja, alba yra sylingas MT96. ║ gyvuoti, klestėti: Idant … išrodytumbime … tą vierą sančią ne numirusią, bet gyvą ir syluojančią širdysa mūsų MT92 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tvardyti — 1 tvardyti, o ( ija Sut), ė ( ijo) tr. Š, Rtr, VĮ, DŽ, NdŽ, OGLII385, KŽ ramdyti, valdyti, sulaikyti: Jie savo geidulius tvardo J.Jabl. Povilas, tvardydamas pyktį, kalbėjosi su vyriškiu rš. Ji šypsojosi, vos vos tvardydama juoką rš. Toksaig yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šarvininkas — 1 šarvininkas ( inykas; N, M) sm. (1) K, Rtr, FrnW965, NdŽ, KŽ, šarviniñkas ( inỹkas DP118, FrnW965) (2) NdŽ 1. Q642, Sut, N, K, M, L, Rtr, NdŽ, KŽ šarvų, ginklų dirbėjas, pardavėjas: Kardininkai, patrankininkai, šarvininkai dirbo meniškus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žirgas — žìrgas sm. (3) Sch146,178, KBII54, KII108,134, K, Rtr, NdŽ, KŽ, ZtŽ, žir̃gas (4) J, RŽ, NdŽ, Lz, Dv; SD159, R, R276, MŽ370,467, D.Pošk, Sut, I, N, L, LL211, ŠT184,193, ŽŪŽ106 1. gražus jojamas arklys: Bėras, ristas žìrgas DŽ. Sportinis žìrgas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”